Inicio

Recoñecemento científico nacional

Alejandro Ramos gaña un dos premios SCIE - Fundación BBVA

Eventos

Euro-Par 2017

23rd International European Conference on Parallel and Distributed Computing

INLG 2017

10th International Conference on Natural Language Generation

Selector de idioma custom

Contido destacado

Estas son algunas das cousas máis recentes nas que estamos a traballar.