Inicio

Open position

International Postdoctoral Researcher

Eventos

ECAI2020

O centro organiza o congreso sobre IA máis importante de Europa

Dous novos proxectos europeos

Lideran unha iniciativa en IA e participan noutra en sensorización

Selector de idioma custom

Contido destacado

Estas son algunas das cousas máis recentes nas que estamos a traballar.