Bruno López Trigo

INVESTIGADOR

Bio

Graduado en Enxeñaría Informática pola USC. Defendín o meu TFG titulado: ExpliClas: Servizo Web para a Explicación automática en Linguaxe Natural de modelos de clasificación en Minarı́a de Datos, en xullo do 2018.

Actualmente estou contratado no CiTIUS para continuar desenvolvendo o servizo que xorde do meu TFG e que se atopa despregado en: https://demos.citius.usc.es/ExpliClas

Contacto

E-mail: bruno.lopez.trigo [at] rai.usc.es
Espazo: Laboratorio P1
Teléfono: +34 8818 16447