Carlos Guillermo Bran

INVESTIGADOR PREDOUTORAL

Bio

Obtiven o título de Enxeñeiro Electricista en 1995, máster en Xerencia de Tecnoloxía en 1999 e en Investigación en Tecnoloxías da Información en 2011. Na actualidade son investigador predoctoral a tempo parcial no CiTIUS. Son director do Instituto de Investigación e Innovación en Electrónica na Universidade Don Bosco no Salvador e profesor de diversos cursos relacionados con electrónica a nivel de pregrado na mesma universidade.

Os meus intereses de investigación céntranse nos sistemas embebidos, o Internet das cousas e os controladores intelixentes, onde estou a desenvolver solucións para compactar operadores de visión artificial en celas FPGA, escudos de proximidade de baixo custo, redes de sensores/actuadores auto-alimentados con recolección de enerxía de baixa potencia, controladores para UAV' s e rovers, e actuadores para sistemas hápticos aplicados a operacións remotas.

Contacto

E-mail: cbran [at] udb.edu.sv
Redes sociais: