Daniel Cores Costa

INVESTIGADOR PREDOUTORAL DA XUNTA DE GALICIA

Bio

En 2015, obtiven o título de graduado en Enxeñería Informática na Universidade de Santiago de Compostela (USC). No CiTIUS colaboro investigando no ámbito da visión por computador, centrándome nas técnicas de SLAM (Localización e Mapeo Simultáneos).

Contacto

E-mail: daniel.cores [at] usc.es
Espazo: Laboratorio P1
Teléfono: +34 8818 16445
Redes sociais: