Feras Mahmoud Awaysheh (فراس العوايشة-ابو الناجي)

INVESTIGADOR PREDOUTORAL

Bio

Licencieime en Enxeñería do Software pola Universidade da o Balqa ' Applied (BAU) de Xordania en 2008, e obtiven o meu máster en Redes e Seguridade da Información con matrícula de honra no New York Institute of Technology (NYIT) en 2010. Na actualidade, son investigador predoctoral no centro de investigación CiTIUS da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Baixo a supervisión do Dr. José C. Cabaleiro e o Dr. Thomas F. Pena, traballo en sistemas distribuídos a gran escala, é dicir, modelando, deseñando e optimizando plataformas para marcos Big Data en múltiples arquitecturas e contornas hardware.

Con todo, os meus principais intereses de investigación abarcan tecnoloxías relacionadas e inclúen a xestión de Big Data en xeral. Ademais, as miñas principais liñas de interese inclúen o desenvolvemento de aplicacións e middleware para a programación e computación intensiva de datos como Yarn, MapReduce e Apache Hadoop.

Contacto

E-mail: feras.awaysheh [at] usc.es