Fernando Estévez Casado

INVESTIGADOR

Bio

Estou cursando o Grao en Enxeñaría Informática na Universidade de Santiago de Compostela. Actualmente rematei o terceiro ano. Desenvolvo o meu Traballo Fin de Grao no CiTIUS, o cal trata dun software capaz de adaptarse ao usuario para realizar identificación biométrica de forma non colaborativa. Os meus intereses de investigación oriéntanse cara a intelixencia artificial e a robótica.

Como habilidades personais destaco a miña capacidade de planificación, así como de traballo en equipo e liderazgo. No meu tempo de ocio gústame tocar co meu grupo de música.

Contacto

E-mail: fernando.estevez.casado [at] usc.es
Espazo: Laboratorio P2
Teléfono: +34 8818 16475