Marcos Matabuena Rodríguez

INVESTIGADOR PREDOUTORAL

Bio

Son estudante de doutoramento no meu último curso no CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes) coa tese titulada “Novas achegas estatísticas nos espazos Hilbert do núcleo reprodutor e nos espazos Frechet con aplicación en medicina personalizada”. Previamente traballei dous anos como investigador na Unidade de Epidemioloxía Clínica do hospital de Santiago de Compostela. Como resultado‚ teño unha gran experiencia na investigación biomédica.

Como matemático‚ teño unha sólida formación en análise funcional e teoría da probabilidade. Tamén teño experiencia previa en teorías de inferencia estatística e procesos empíricos‚ que son as ferramentas probabilísticas para comprender e deseñar os modelos estatísticos e de ML do futuro. A miña ampla formación en estatística e aprendizaxe automática en medicina e campos relacionados ofréceme unha visión única das "próximas" contribucións metodolóxicas que os investigadores de ciencias de datos deben facer para abordar os retos futuros da medicina de precisión e da IA ​​en medicina‚ así como para modelar de forma eficiente as diferentes preguntas de investigación que os profesionais poden facer.

En canto ás achegas metodolóxicas‚ estendei os famosos conceptos estatísticos e de ML de "distancia enerxética" ou "máxima discrepancia media" ao entorno de información incompleta‚ como datos censurados ou faltantes. Tamén propuxen o primeiro algoritmo bicluster para datos complexos sobre espazos de Hilbert de núcleos reproductores. En canto ás contribucións ao modelado‚ nós (Alex Petersen e eu) fomos os primeiros investigadores en propoñer estratexias de representación distributiva para modelar datos de biosensores‚ como monitores continuos de glicosa ou dispositivos de aceleración. A introdución de novas representacións distribucionais permite mellorar o rendemento que os métodos tradicionais de análise de datos teñen nestes dominios. Por exemplo‚ en aplicacións clínicas proporcionamos novos coñecementos‚ como como determinados perfís de glicosa ou actividade física poden afectar a nosa saúde. En colaboración con Fernando Huelin‚ propuxen a primeira metodoloxía indirecta para estimar con precisión o consumo máximo de osíxeno.

A pesar da miña curta idade‚ desenvolvín a maioría dos proxectos de xeito autónomo‚ e teño un pensamento crítico sobre as investigacións relevantes e os temas nos que debemos traballar para "cambiar o mundo".

Contacto

E-mail: marcos.matabuena [at] usc.es
Espazo: Laboratorio S3
Teléfono: +34 8818 16397
Redes sociais: