Martín Dacosta Salgado

INVESTIGADOR

Bio

Obtiven o meu título de graduado en Enxeñaría Informática na Universidade de Santiago de Compostela en 2017.

A miña investigación céntrase no campo da minería de procesos, tratando de mellorar a calidade dos mesmos mediante técnicas de aceleración e cálculos máis precisos.

Contacto

E-mail: martin.dacosta.salgado [at] usc.es
Redes sociais: