Víctor Leborán Álvarez

INVESTIGADOR POSTDOUTORAL

Bio

Como investigador, estes son os proxectos nos que participei: deseño de novos dispositivos termoeléctricos baseados en films (nanoestructuras de sistemas de electróns fortemente correlacionados), termoeléctricos 2D, xestión medioambiental, parques eólicos, análise de datos de vento; inspección de danos e metroloxía dimensional de nova xeración para os sectores aeronáutico, ferroviario, naval e eólico; subproxecto Hipatia (inspección na vía de compoñentes para o sector ferroviario); subproxecto Eratóstenes (novas técnicas e metodoloxías de metroloxía de alto rango sen contacto); laboratorio de neurociencia (estudo da corteza premotora ventral); e detección do calibre vascular en anxiografías de retina (soft.ArtVena).

Contacto

E-mail: victor.leboran [at] usc.es
Espazo: EmprendeLab
Teléfono: +34 8818 16387
Identificadores de investigación:
Redes sociais: