Enrique Comesaña Figueroa

PROFESOR AXUDANTE DOUTOR

Bio

Obtiven a licenciatura en Física no ano 2007 e o DEA en Tecnoloxías da Información no ano 2010 na Universidade de Santiago de Compostela (USC). Actualmente estou a realizar a miña tese doutoral na mesma universidade. Traballo na simulación de dispositivos construídos con materiais semicondutores ferromagnéticos (DMS), que engaden ao espín do electrón como portador de información (espintrónica), e na simulación de células solares baseadas en silicio amorfo.

Contacto

E-mail: e.comesana [at] usc.es
Espazo: Laboratorio S2
Teléfono: +34 8818 16391