Francisco Fernández Rivera

CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDADE

Bio

Son catedrático de Arquitectura de Computadores da Universidade de Santiago de Compostela (USC). Obtiven a miña licenciatura en 1986 e o doutorado en 1990 na mesma universidade. Ao longo da miña carreira realicei investigacións e publiquei extensamente nas áreas das aplicacións informáticas‚ o procesamento paralelo e a arquitectura de computadores. En particular‚ publiquei máis de 60 artigos en revistas internacionais e máis de 90 contribucións en conferencias. Coordinei oito proxectos de investigación nacionais e internacionais‚ participei como investigador noutros 22 e dirixín sete teses doutorais.

 

Os meus temas de interese en investigación inclúen a compilación de códigos irregulares en sistemas paralelos e distribuídos‚ e as súas aplicacións; a análise e predición de rendemento en sistemas paralelos e o deseño de algoritmos paralelos de álxebra matricial dispersa e de procesamento de imaxes; a computación grid‚ as optimizacións da xerarquía de memoria‚ os SIG‚ etc. Tamén me impliquei en numerosas iniciativas relacionadas coa innovación docente universitaria.

Contacto

E-mail: ff.rivera [at] usc.es
Espazo: Despacho 214
Teléfono: +34 8818 16470
Identificadores de investigación:
Redes sociais: