María José Carreira Nouche

PROFESORA TITULAR

Bio

Son profesora titular de universidade da Área de Ciencia da Computación e Intelixencia Artificial na Universidade de Santiago de Compostela (USC) dende 2001. Entre os anos 2008 e 2012 fun subdirectora da Escola Técnica Superior de Enxeñaría (ETSE). Dende febreiro de 2015 ata xullo de 2017 fun adxunta ao Vicerreitor de Oferta Docente e Innovación Educativa da USC. Dende xullo de 2017 ata xuño de 2018 fun comisionada para gobernanza TIC e estratexia de titulacións da USC.

A miña investigación está centrada no eido do procesado e análise de imaxe médica para o diagnóstico asistido por ordenador, comezando no campo da radiografía de tórax na miña tese de doutoramento e posteriormente no campo da oftalmoloxía. O obxectivo desta liña de investigación foi o establecemento de novos valores diagnóstico con grande incidencia en enfermidades crónicas como hipertensión, diabetes e enfermidades cardiovasculares e cerebrovasculares. Participei en 19 proxectos de I+D+i, contratos con empresas e actividades de estruturación da investigación. En tres destas actividades fun investigadora principal, e nove delas foron contratos/proxectos con empresas. Esta liña de investigación deu lugar a dúas patentes USA.

Toda a miña actividade resúmese en máis de 70 traballos científicos. Actualmente estou aplicando a miña investigación cara á Oncoloxía, Neuroloxía e Odontoloxía, colaborando con especialistas en estos 3 campos. No campo da oncoloxía, fixemos a análise 2D e 3D da evolución de liñas de cancro en peixe cebra. No campo da neuroloxía, construimos un software para a medición automática de volumes de tumores en ratas a partir de imaxes de resonancia. No campo da odontoloxía estamos traballando na extracción e medición obxectiva de placa bacteriana a nivel macro e microscópico (biofilm) e no el cálculo da edade dentaria a partir de ortopantomografías.

Contacto

E-mail: mariajose.carreira [at] usc.es
Espazo: Despacho 108
Teléfono: +34 8818 16431
Identificadores de investigación: