Diego Antonio Rodríguez López

UNIDADE DE PRENSA E COMUNICACIÓN

Bio

Licenciado en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Santiago de Compostela no ano 2012 con especialización nos ámbitos de produción e realización, principalmente a nivel radiotelevisivo, ademais de medios de impronta dixital, alén de contar con experiencia nos eidos relativos á comunicación interna no campo profesional (arquivo, documentación e redación) e no manexo das redes sociais para a difusión, divulgación e potenciación de marcas corporativas, así como na escrita para portais na rede.

Experiencia profesional en empresas de carácter radiotelevisivo (CRTVG, 2012 e TVI, 2015) e dixital (Consello da Cultura Galega, 2014 e Iberley, 2014), con resultados satisfactorios no desenvolvemento diario das tarefas a desenvolver.

Por outro lado, interese pola innovación e o emprendemento, logo de realizar diversos cursos en relación a estes particulares

Contacto

E-mail: diegoantonio.rodriguez [at] usc.es
Espazo: Unidades de Apoio
Teléfono: +34 8818 16411