Filtrado, Páxina 2

O noso programa de formación, de carácter bienal, está enfocado principalmente aos investigadores en formación. O actual programa, que inclúe conferencias e talleres prácticos, divídese nos seguintes eixos temáticos:

EmprendeLab é un laboratorio do CiTIUS orientado ao emprendemento, non só empresarial senón tamén ao intraemprendemento e, en xeral, a todas aquelas iniciativas e ideas susceptibles de ser transferidas, xa sexa pola vía do desenvolvemento de contidos, servizos, produtos, solucións para os ámbitos público ou privado.

  • 2011
  • Sonen: emprendimiento en el sector de la acústica arquitectónica Cástor Rodríguez Fernández (Sonen) - 30/06/2011
  • Teimas: una experiencia de emprendimiento TIC en el sector medioambiental Miguel Varela (Teimas Desenvolvemento) - 26/04/2011
  • Mestrelab Research: una experiencia del proceso de creación de una empresa a partir de un proyecto científico de la USC Carlos Cobas (Mestrelab Research) - 21/01/2011
  • 2010
  • A transferencia de coñecemento da universidade ao sector empresarial. A experiencia da spin-off Paralaxe José Manuel Cotos Yáñez (CiTIUS) - 11/11/2010 Presentación
  • A creación de empresas de base tecnolóxica como vía de transferencia de coñecemento José Luis Villaverde Acuña (Universidade de Santiago de Compostela) - 14/10/2010 Presentación