Programas Científicos

Os Programas Científicos organizan os eixos da actividade investigadora do centro, definindo unha estratexia propia con obxectivos comúns.

Na actualidade hai seis Programas Científicos en funcionamiento. Todos os Programas definiron unha estratexia e obxectivos de traballo a medio prazo. A continuidade dos Programas Científicos depende non só do seu grao de actividade, senón tamén da importancia científica da súa área no ámbito das TI. Estas liñas de investigación son un compromiso do Centro e irán evolucionando ao longo do tempo para que o CiTIUS continúe a súa investigación nas áreas de maior interese científico.

Mellorando as prestacións e a dispoñibilidade dos recursos computacionais

Unha atención sanitaria persoalizada para a mellora da calidade asistencial

Xestión eficiente de grandes volumes de datos de diferente natureza e complexidade

Maximizando o valor dos datos estruturados e non estruturados

Robots máis sociais e interactivos capaces de aprender e de adaptarse á súa contorna

Técnicas de interpretación automática de imaxes e situacións reais