Aprendizaxe automática

A aprendizaxe automática (aprendizaxe computacional, aprendizaxe en máquinas, aprendizaxe artificial…) é un ámbito da Intelixencia Artificial que se ocupa de que as máquinas poidan actuar máis alá do que os seus deseñadores establecen de forma explícita. A aprendizaxe automática permite resolver problemas aprendendo dos datos e de información representativa dos mesmos. Permite incluso deseñar produtos ou servizos para os cales o comportamento non se fixa en todos os seus detalles durante a fase de deseño, senón que a través da aprendizaxe en liña logra que estes melloren as súas prestacións e se fagan máis competentes unha vez postos en operación, en particular durante o seu funcionamento en contornas e para o tipo de problemas para os que se deseñaron.

A aprendizaxe automática está penetrando rapidamente na industria, na saúde, ocio, no ámbito doméstico...Sáibalo ou non, ao longo do día empregas múltiples dispositivos e servizos que integran técnicas de aprendizaxe automática e isto non é máis que o comezo. A aprendizaxe automática xa non é vista coma un alarde científico-tecnolóxico senón como unha disciplina indispensable para o progreso humano e para facer máquinas máis e máis intelixentes.

Obxectivos científicos

  • Deseño e aplicación de modelos ou métodos de clasificación, regresión e optimización.
  • Aprendizaxe simbólica (regras, árbores de decisión…) e subsimbólica (redes neuronais, máquinas de vectores de soporte, aprendizaxe profunda, computación evolutiva…)
  • Aprendizaxe continua e online en sistemas multidispositivo
  • Minería de datos e textos
  • Minería de procesos
  • Análise e interpretación de sinais, imaxes e vídeo

Obxectivos tecnolóxicos

  • Aplicacións en múltiples dominios: industria, saúde, educación, web...

Queres saber máis?

Para colaboracións, visitas, etc. contacta con:

Senén Barro Ameneiro
senen.barro [at] usc.es