Listado de proxectos

PLEEC: Planning for Energy Efficient Cities

Descrición

A eficiencia enerxética é unha das prioridades da axenda europea. Un dos obxectivos do plan 20-20-20 da Unión Europea é a mellora da eficiencia nun 20% para o 2020.

Sen embargo, a consecución dun coñecemento integrador acerca do potencial enerxético nas cidades está lonxe de conseguirse. Actualmente, a variedade de estratexias e aproximacións individuais, manexando diferentes aspectos da mellora da eficiencia enerxética, dificultan o desenvolvemento dunha visión estratéxica global da planificación da eficiencia enerxética.

Por esta razón, o proxecto PLEEC- “Planificando Cidades Enerxeticamente Eficientes” – financiado polo VII Programa Marco procura unha aproximación integradora para alcanzar a concepción de cidade intelixente, enerxeticamente eficiente e sostible. Por medio da coordinación de estratexias e da procura das mellores prácticas, PLEEC desenvolverá un modelo xeral para a planificación de cidades enerxeticamente eficientes e sostibles.

Conectando a excelencia científica e as empresas máis innovadoras do sector da enerxía con cidades ben organizadas e ambiciosas, o proxecto pretende reducir o uso da enerxía na Europa do futuro próximo e desta forma converterse nunha ferramenta importante para o obxectivo da UE 20-20-20.

Obxectivos

Os obxectivos principais do proxecto son:

 • Avaliar as solucións de mellora enerxética existentes e potenciais que poidan ser integradas na planificación das cidades.
 • Demostrar como os plans integradores poden resultar máis efectivos que as medidas illadas.
 • Desenvolver un modelo integrador da planificación da eficiencia enerxética que considere o potencial das diversas actuacións que poden ser aplicadas aos aspectos clave da mellora da eficiencia.
 • Crear Plans de Acción que poidan ser presentados aos tomadores de decisións das cidades.
 • Identificar unha axenda de investigación futura para o uso da enerxía nas Smart Cities.

Investigadores

  • Investigador principal externo
  • Juan E. Arias Rodríguez
  • Investigadores externos
  • Carlos Hernández Sande
  • Daniel Baldomir Fernández
  • Alfredo Bermúdez De Castro López-varela
  • Wenceslao González Manteiga

Detalles

Data de execución:01/04/2013 - 01/04/2016
Consorcio
 • Eskilstuna Energy Miljö (líder)
 • Concello de Santiago de Compostela
 • Delft University of Technology
 • Eskilstuna City
 • Hamburg University of Applied Sciences
 • Jyväskylä
 • LMS IMAGINE
 • Mälardalen University
 • Smart Technologies Association SMARTTA
 • Stoke-on-Trent City
 • Tartu City
 • Technische Universität Wien
 • Turku City
 • Turku University of Applied Sciences
 • University of Copenhagen
 • University of Rousse
 • Univerza v Ljubljani
 • CiTIUS
Financiado porFPVII-Energy-SmartCity-2012, European Commission, ENER/FPVII314704/PLEEC
FPVII-Energy-SmartCity-2012  European Commission