OntoPedia: Extracción automática de información ontolóxica e enciclopédica sobre entidades con nome

OntoPedia: Extracción automática de información ontolóxica e enciclopédica sobre entidades con nome

Descrición

Deseño e aplicación de técnicas de procesamento da linguaxe natural e extracción de información co obxectivo de adquirir, organizar e manter automaticamente grandes cantidades de información enciclopédica. En concreto, este proxecto aborda a creación dun sistema para clasificar e definir entidades con nomes propios, explotando un corpus con coñecemento enciclopédico en constante actualización: Wikipedia e prensa. Este traballo elabórase sobre tres linguas: galego, portugués e español.

Obxectivos

 • Desenvolvemento de ferramentas para a construción dinámica de corpus.
 • Deseño dunha gramática de dependencias e análise sintáctica dos corpus
 • Clasificación de entidades con nome.
 • Extracción de relacións semánticas de entidades con nome.
 • Elaboración dunha base de coñecemento enciclopédico e dun sistema de procura de información.

Investigadores

  • Investigadores do CiTIUS
  • Marcos García González
  • Investigadores externos
  • Carlos Quiroga Díaz
  • Paulo Quaresma
  • José Saias
  • Teresa Gonçalves

Detalles

Data de execución:01/01/2011 - 31/12/2013
Financiado porProyectos de Investigación Fundamental no Orientada, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), FFI2010-14986
Proyectos de Investigación Fundamental no Orientada  Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)

Demostradores