ATICA: Rede Temática Española para o Avance e a Transferencia da Intelixencia Computacional Aplicada

ATICA: Rede Temática Española para o Avance e a Transferencia da Intelixencia Computacional Aplicada

Descrición

A rede aglutina e organiza os esforzos de investigadores e empresas españolas no campo da Intelixencia Computacional entendida no senso amplo. Nela participan 40 grupos de investigación e 13 empresas, aínda que atópase aberta á inclusión de novos membros interesados na Intelixencia Computacional

Obxectivos

Organizar un foro específico anual da rede, o seminario SEMÁTICA, para a posta en común dos resultados de investigación e para fomentar a cooperación entre os distintos grupos. O seminario é o foro ideal para a preparación dos futuros investigadores na área, así como para fomentar a cooperación entre eles.

Investigadores

Detalles

Data de execución:01/01/2012 - 30/06/2013
Consorcio
  • Universidad Politécnica de Catalunya (líder)
  • CiTIUS
Financiado porRedes de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), TIN2011-14083-E
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)