Big-eRisk: Early Prediction of Personal Risks on Massive Data

Big-eRisk: Big-eRisk: Early Prediction of Personal Risks on Massive Data

Descrición

A saúde mental e o benestar afectan directamente á nosa forma de pensar‚ sentir ou actuar. Os trastornos mentais son complexos e poden manifestarse de formas moi diferentes. A pesar da gravidade destes trastornos‚ nun gran número de casos‚ os afectados non reciben ningún tratamento ou o reciben tarde. A detección precoz pode reducir drasticamente os efectos adversos dos trastornos para os pacientes e‚ ademais‚ pode reducir substancialmente os custos para a sanidade pública e os sistemas sociais.

Moitas persoas utilizan as redes sociais como un medio cómodo para compartir emocións‚ sentimentos e pensamentos. A gran cantidade de publicacións que os individuos fan a diario pode axudarnos a mellorar a nosa comprensión dos seus estados mentais. Big-eRisk céntrase neste reto e pretende desenvolver a primeira xeración de ferramentas que apoien aos sistemas sociais e sanitarios na detección temperá de signos de risco psicolóxico..

Obxectivos

O1. Desenvolver grandes coleccións e recursos e metodoloxías para avaliar os algoritmos e modelos de información para a predición temperá de riscos de trastornos psicolóxicos sobre a eficacia‚ eficiencia e escalabilidad.

O2. Definir métodos eficaces de procura e filtrado textual e semántico a escala para localizar fragmentos de textos como evidencia candidata de trastornos psicolóxicos. Definir modelos de análise tópica temporal eficientes e distribuíbles para a investigación das pezas textuais de evidencia.

O3. Desenvolver recursos lingüísticos relacionados co dominio para adestrar modelos lingüísticos neuronais masivos e axudar no proceso de procesamiento da linguaxe natural.

O4. Desenvolver modelos eficientes para o rastrexo‚ a inxestión e o procesamiento masivo de datos de medios sociais a escala.

O5. Definir métodos de intelixencia híbrida para a inclusión supervisada e semisupervisada do coñecemento experto dos profesionais da saúde mental‚ a revisión e a validación.

O6. Desenvolver modelos de recomendación de recursos fiables para individuos en risco con suxestións reactivas e adaptables.

Detalles

Data de execución:01/12/2021 - 30/11/2024
Funded by Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, Ministerio de Economía y Competitividad
Ministerio de Economía y Competitividad