Cáncer de mama lobular: ciencia do descubrimento‚ obxectivos traslacionais‚ impacto clínico

LOBSTERPOT: Cáncer de mama lobular: ciencia do descubrimento‚ obxectivos traslacionais‚ impacto clínico

Descrición

O cancro de mama lobular invasivo (ILC) representa un tipo importante de cancro que afecta a 25.000 pacientes anualmente en Europa‚ o que representa un grave impacto social. O diagnóstico diferencial aínda non é fiable debido a criterios histolóxicos variables‚ a supervivencia a longo prazo é pobre no ámbito metastásico e a resposta á quimioterapia está practicamente ausente. A pesar das súas peculiaridades etiolóxicas‚ patolóxicas‚ moleculares e clínicas‚ aínda non existe unha estratexia de tratamento específica para pacientes con ILC‚ que se debe principalmente á falta de esforzos multidisciplinares concertados.
LOBSTERPOT ten como obxectivo comprender‚ diagnosticar e tratar mellor o ILC. Esta acción combinará áreas esenciais e proporcionará unha plataforma completa para reunir e fomentar a colaboración entre epidemiólogos‚ xenetistas‚ biólogos‚ clínicos‚ científicos de datos‚ investigadores académicos e da industria‚ expertos legais e éticos‚ así como movementos de pacientes con ILC. Esta acción pechará as lagoas na investigación do cancro traslacional para ILC e proporcionará un impacto clínico sen precedentes debido á racionalización do principio "do laboratorio ao paciente" para permitir un diagnóstico uniforme e un tratamento personalizado para os pacientes con ILC.
Esta acción inclúe persoas de 21 países membros de COST e un país socio internacional‚ os Estados Unidos.

Obxectivos

Para acadar os seus obxectivos e de acordo coa misión e visión das accións COST‚ LOBSTERPOT:

  1. coordinará a investigación multidisciplinar da ILC en toda a UE‚
  2. promoverá a creación de capacidades mediante o desenvolvemento dun biobanco único‚ modelos de última xeración‚ múltiples plataformas OMIC exclusivas e datos clínicos de ILC accesibles á comunidade científica‚
  3. asesorará aos responsables políticos e a outras partes interesadas clave‚
  4. proporcionará un marco atractivo para o desenvolvemento de ensaios clínicos centrados na ILC e
    creará unha oportunidade única de formación e traballo en rede para investigadores novos e experimentados dedicados á loita contra a ILC.

Investigadores

Detalles

Data de execución:29/10/2020 - 09/11/2024
Funded by COST-European Cooperation in Science and Technology, European Commission - Research & Innovation
COST-European Cooperation in Science and Technology  European Commission - Research & Innovation