Desenvolvemento dun servizo de cardioprotección no Camiño de Santiago por medio de UAVs

Desenvolvemento dun servizo de cardioprotección no Camiño de Santiago por medio de UAVs

Descrición

Programa‚ que a partir de cartografía visible (fotogrametría) realizada pola carga de pago do UAS (Unmanned Aerial System)‚ poida determinar tódalas posibles zonas de entrega da carga cercanas ao punto obxetivo do Camiño de Santiago. Os puntos de entrega serán detectados de xeito automática por un algoritmo e deberán cumprir as características necesarias en canto a pendente‚ radio‚ ampritude‚ seguridade‚ acceso a pé ata o Camiño‚ etc.‚ para que o UAS se poida acercar á zona de entrega coa seguridade suficiente para que a entrega do kit de asistencia médica sexa un éxito.

Obxectivos

Os obxetivos xerais do proxecto son‚ utilizando datos de fotogrametría das proximidades do Camiño de Santiago:

  • Detección de zonas planas que cumpran as características de pendente‚ ampritude‚ etc.‚ que permitan a aproximación do UAS.
  • Comprobación de que as zonas detectadas cumpran coa condición de estar a certa distancia de elementos como torres eléctricas‚ autovías ou autopistas‚ vías férreas e poboacións.
  • Descarte das zonas candidatas sen acceso evidente a pé ao Camiño.
  • Evaluación cos datos do tramo do Camiño seleccionado da calidade do resultado e do rendemento computacional.

Detalles

Data de execución:15/02/2020 - 30/09/2020
Funded by Civil UAVs Initiative: Fase B, Xunta de Galicia - Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Xunta de Galicia - Axencia Galega de Innovación (GAIN)