Investigación en Intelixencia Artificial Aplicada á Oncohematoloxía

Investigación en Intelixencia Artificial Aplicada á Oncohematoloxía

Descrición

O CiTIUS acaba de recibir o apoio da compañía Microsoft para o desenvolvemento de novas técnicas de Intelixencia Artificial (IA) aplicadas ao medicamento. En particular‚ esta nova vía de colaboración centrarase no campo da oncohematoloxía‚ unha disciplina centrada no tratamento dos tumores que se orixinan nos órganos encargados de formar o sangue e nos ganglios linfáticos (incluíndo leucemias‚ linfomas e mieloma múltiple). Trátase dunha liña de investigación actualmente activa no centro de investigación da USC‚ en virtude dun recente acordo entre o CiTIUS e o Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

O apoio de Microsoft permitirá alcanzar distintos fitos neste ámbito de investigación: por unha banda‚ aplicaranse técnicas de aprendizaxe automática (Machine Learning) para unha mellor predición da supervivencia e optimización do tratamento dos pacientes con mieloma múltiple; por outra‚ organizarase un encontro específico de dúas xornadas para analizar dun modo máis xeral o uso da Intelixencia Artificial en Medicamento.

A primeira destas xornadas comezará cunha aproximación aos fundamentos da Intelixencia Artificial e a algunhas das súas aplicacións en medicamento‚ presentando casos concretos de sistemas baseados no coñecemento e en aprendizaxe automática (entre os que se incluirá o uso da Intelixencia Artificial na loita contra a COVID-19). O segundo día abordaranse aspectos prácticos relacionados coa privacidade e a ética na aplicación da IA no ámbito médico‚ así como o uso das tecnoloxías lingüísticas: desde a análise e a xeración de textos‚ até a interacción e a explicabilidade. Ademais‚ nesta segunda xornada exporanse tamén algunhas aplicacións da Intelixencia Artificial en imaxe médica e no procesamento de sinais en xeral. Por último‚ mostrarase o nivel de desenvolvemento alcanzado por algunhas ferramentas e utilidades que transitaron do laboratorio ao mercado‚ incluíndo o caso do medicamento personalizado en oncohematoloxía.


Obxectivos

  • Mellorar as terapias actuais no tratamento de diferentes tipos de cancro.
  • Desenvolver novas técnicas de Intelixencia Artificial aplicadas ao medicamento.
  • Analizar o uso da Intelixencia Artificial en medicamento.
  • Debater sobre a proposta da Comisión Europea para a regulación da Intelixencia Artificial.


Resultados

  • Modelos de aprendizaxe automática para a análise dos datos dispoñibles que melloren os resultados obtidos polos modelos previos do equipo de oncohematoloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS).
  • Celebración de dúas conferencias. Unha delas abordará a aproximación aos fundamentos da Intelixencia Artificial e a algunhas das súas aplicacións en medicamento‚ así como os aspectos prácticos relacionados coa privacidade e a ética. Outra conferencia centrarase na proposta lexislativa da Comisión Europea para a elaboración dunha lei de Intelixencia Artificial.
  • Informe recollendo os resultados da investigación.


Investigadores

Detalles

Data de execución:08/06/2021 - 30/10/2021