Investigación novas tecnoloxías habilitadoras 4.0 en produción sostible tablero

ENXEÑO+: Investigación novas tecnoloxías habilitadoras 4.0 en produción sostible tablero

Descrición

Proxecto de investigación dedicado ao desenvolvemento de tecnoloxías e algoritmos de Aprendizaxe Automático e Intelixencia Artificial para a optimización dos procesos industriais enfocados a producción de taboleiro MDF

Investigadores

Detalles

Data de execución:03/03/2021 - 01/04/2023
Funded by programa Fábrica del futuro‚ fábrica inteligente y sostenible de la Industria 4.0, Xunta de Galicia - Axencia Galega de Innovación (GAIN)
Xunta de Galicia - Axencia Galega de Innovación (GAIN)
PO FEDER Galicia 2014-2020 "Unha maneira de facer Europa"