LOBSTERPOT: Cáncer de mama lobular: ciencia do descubrimento, obxectivos traslacionais, impacto clínico

LOBSTERPOT: Cáncer de mama lobular: ciencia do descubrimento, obxectivos traslacionais, impacto clínico

Descrición

O cancro de mama lobular invasivo (ILC) representa un tipo importante de cancro que afecta a 25.000 pacientes anualmente en Europa, o que representa un grave impacto social. O diagnóstico diferencial aínda non é fiable debido a criterios histolóxicos variables, a supervivencia a longo prazo é pobre no ámbito metastásico e a resposta á quimioterapia está practicamente ausente. A pesar das súas peculiaridades etiolóxicas, patolóxicas, moleculares e clínicas, aínda non existe unha estratexia de tratamento específica para pacientes con ILC, que se debe principalmente á falta de esforzos multidisciplinares concertados.
LOBSTERPOT ten como obxectivo comprender, diagnosticar e tratar mellor o ILC. Esta acción combinará áreas esenciais e proporcionará unha plataforma completa para reunir e fomentar a colaboración entre epidemiólogos, xenetistas, biólogos, clínicos, científicos de datos, investigadores académicos e da industria, expertos legais e éticos, así como movementos de pacientes con ILC. Esta acción pechará as lagoas na investigación do cancro traslacional para ILC e proporcionará un impacto clínico sen precedentes debido á racionalización do principio "do laboratorio ao paciente" para permitir un diagnóstico uniforme e un tratamento personalizado para os pacientes con ILC.
Esta acción inclúe persoas de 21 países membros de COST e un país socio internacional, os Estados Unidos.

Obxectivos

Para acadar os seus obxectivos e de acordo coa misión e visión das accións COST, LOBSTERPOT:

  1. coordinará a investigación multidisciplinar da ILC en toda a UE,
  2. promoverá a creación de capacidades mediante o desenvolvemento dun biobanco único, modelos de última xeración, múltiples plataformas OMIC exclusivas e datos clínicos de ILC accesibles á comunidade científica,
  3. asesorará aos responsables políticos e a outras partes interesadas clave,
  4. proporcionará un marco atractivo para o desenvolvemento de ensaios clínicos centrados na ILC e
    creará unha oportunidade única de formación e traballo en rede para investigadores novos e experimentados dedicados á loita contra a ILC.

Investigadores

Detalles

Data de execución:29/10/2020 - 09/11/2024
Consorcio
  • UMC Utrecht (líder)
  • CiTIUS
Financiado porCOST-European Cooperation in Science and Technology, European Commission, CA19138
COST-European Cooperation in Science and Technology  European Commission

Programas científicos