PROPHET: Paralelización de algoritmos secuenciais de aplicacións científicas e de enxeñaría desplegables en plataformas heteroxéneas interconectadas

PROPHET: Paralelización de algoritmos secuenciais de aplicacións científicas e de enxeñaría desplegables en plataformas heteroxéneas interconectadas

Descrición

Neste proxecto proponse o estudo e desenvolvemento dunha estratexia de construción de aplicacións paralelas, aplicadas a casos prácticos e de interese en contornas de enxeñaría e explotación industrial. En concreto exponse a súa utilización en problemas complexos de tratamento de imaxes hiperespectrais e de simulación de resistencia de materiais para enxeñaría civil. Estas aplicacións baséanse en diferentes patróns e estruturas que expoñen retos importantes para a súa explotación en sistemas multidispositivo heteroxéneos distribuídos.

O obxectivo principal é desenvolver unha estratexia para programar este tipo de aplicacións baseada en definir unha serie de operadores básicos de execución e comunicación que permitan: (a) expresar o tipo de cómputos obxectivo, e (b) que se poidan transcribir en termos dos modelos e técnicas de programación nativas de cada tipo de procesador, plataforma, acelerador, ou capa de comunicacións. Estas técnicas permitirán desenvolver aplicacións capaces de despregarse e adaptarse de forma eficiente a unha contorna heteroxénea e distribuída, maximizando a eficiencia en termos de rendemento e consumo enerxético.

Obxectivos

Neste proxecto exponse a hipótese de que é posible definir un conxunto limitado e pequeno de operadores para describir a interacción entre tarefas de cómputo e comunicacións de aplicacións paralelas heteroxéneas distribuídas cumprindo unha serie de criterios. Isto permitirá expresar as aplicacións paralelas expostas como casos de estudo como unha combinación de funcións de cómputo e aplicación de operacións de sincronización, permitindo despregar a aplicación en múltiples dispositivos heteroxéneos distribuídos e que esta faga un uso eficiente e sustentable dos recursos.

O obxectivo final é poder incrementar de forma sostida a produtividade das aplicacións obxectivo de tratamento de imaxes hiperespectrais e de simulación de enxeñaría civil, grazas ao uso clústeres xenéricos de computadoras heteroxéneas con diferentes tipos de aceleradores.

Investigadores

  • Proxecto de
  • Universidad de Valladolid
  • Investigador principal externo
  • Diego Llanos Ferraris
  • Investigadores externos
  • Arturo González Escribano
  • Eduardo Rodríguez Gutiérrez
  • Ana Rodríguez Moretón

Detalles

Data de execución:01/01/2017 - 31/12/2019
Financiado porApoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Junta de Castilla y León, Comunidad de Castilla-León VA082P17
Junta de Castilla y León

Programas científicos