iGLN: Rede de Excelencia en Tratamento Intelixente de Datos e Xeración de Linguaxe Natural

iGLN: Rede de Excelencia en Tratamento Intelixente de Datos e Xeración de Linguaxe Natural

Descrición

A Rede Temática "Tratamento Intelixente da información e Xeración de Linguaxe Natural (iGLN)" integra dez grupos procedentes de dous ámbitos complementarios, que ata hai pouco viñeron desenvolvéndose de forma case independente: o tratamento intelixente de datos (principalmente baseado na Computación Flexible ou Soft Computing, SC) e a Xeración de Linguaxe Natural (Natural Language Generation, NLG).


A Rede defínese a través dun plan de colaboración entre os devanditos grupos, todos eles cunha experiencia e un perfil ben contrastados tanto a nivel científico coma no desenvolvemento e a transferencia de solucións en moi diversos ámbitos.

A visión da rede iGLN é definir a axenda de investigación conxunta nos ámbitos SC e NLG, en canto á súa utilización en novos contextos de aplicación real, partindo da experiencia previa dos grupos integrantes, onde a converxencia dos dous ámbitos poida demostrar a súa viabilidade. Como punto de partida, que asegure resultados transferibles á sociedade e aos sectores produtivos, tomaranse os ámbitos de aplicación real xa experimentados, con indubidable éxito, por parte dos grupos participantes.

Obxectivos

O obxectivo principal da rede iGLN é facilitar a iniciación da colaboración entre grupos de investigación españois de referencia en SC e NLG, co dobre obxectivo de:

 • Identificar puntos de converxencia e retos comúns para as dúas áreas, que teñen un maior impacto e relevancia, tanto a nivel de modelos como de aplicacións.
 • Preparar un mapa de ruta que defina e permita abordar estes retos nun futuro inmediato mediante actividades de I+D+i conxuntas.

Resultados

A rede iGLN será o punto de partida para que a colaboración incipiente en cuestións específicas entre os investigadores das áreas de SC e NLG se estenda a novos obxectivos con iniciativas que van máis alá da duración inicial da propia rede, aproveitando a súa multidisciplinariedade.

A análise inicial das áreas de SC e NLG levará cando menos a unha publicación conxunta de alto impacto coa que se definirá a axenda de converxencia en I+D+i das dúas áreas. Isto significará situar a España na vangarda da investigación internacional na área de SC e NLG aplicada de forma cooperativa. As actividades de cooperación expostas (especialmente de nivel predoutoral) tamén poden fornecer unha serie de traballos científicos sobre temas de interese común a varios grupos, o que é un sinal do alto carácter innovador da rede.

Como resultado das Xornadas Temáticas de Transferencia (XTT), produciranse resultados nas áreas específicas de aplicación mencionadas arriba, todas elas novas e de grande impacto a curto prazo. En cada XTT produciráse un cartafol de solucións posibles para os problemas que presentan as entidades participantes (empresas, organizacións, institucións) que serán o embrión de posteriores proxectos de transferencia.

Iniciativas como o Plan de Promoción de Tecnoloxías da Linguaxe na Axenda Dixital para España, e a presenza da liña A multilingual Next Generation Internet no WP TIC do H2020 proporcionan unha fiestra de oportunidade importante que a rede iGLN pretende aproveitar, como un dos seus obxectivos estratéxicos.

Coa participación en foros e conferencias internacionais, así como a través doutros resultados das accións propostas, crearase unha rede de contactos que han facilitar a formación de consorcios internacionais e a participación en chamadas a proxectos europeos.

Investigadores

Detalles

Data de execución:01/07/2018 - 30/06/2020
Consorcio
 • Universidad Complutense de Madrid (líder)
 • Universidad de Alicante
 • Universidad de Granada
 • Universidad de Jaén
 • Universidad de Mondragón
 • Universidad Politécnica de Catalunya
 • Ontology Engineering Group (OEG), Universidad Politécnica de Madrid
 • Universitat Pompeu Fabra
 • CiTIUS
Financiado porAcciones de dinamización «Redes de Excelencia», Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, TIN2017-90773-REDT
Acciones de dinamización «Redes de Excelencia», Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia  Acciones de dinamización «Redes de Excelencia», Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia  Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
PO FEDER Galicia 2014-2020 "Unha maneira de facer Europa"