Rede de Tecnoloxías Cloud e Big Data para HPC

Rede de Tecnoloxías Cloud e Big Data para HPC

Descrición

Esta rede temática está focalizada na converxencia das tecnoloxías cloud, Big Data e HPC (High Performance Computing ou Computación de Altas Prestacións) coa finalidade de promover a colaboración interdisciplinar de grupos de investigación de Galicia, expertos e demandantes das devanditas tecnoloxías, a través de diversas accións de I+D, formación e difusión.

Detalles

Data de execución:01/01/2014 - 31/12/2015
Consorcio
  • Grupo de Arquitectura de Computadores, Universidade da Coruña (líder)
  • CiTIUS
Financiado porRedes de Investigación, Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, R2014-049
Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Programas científicos