TLIX2: Rede de Tecnoloxías LiDAR e de Información Xeoespacial II

TLIX2: Rede de Tecnoloxías LiDAR e de Información Xeoespacial II

Descrición

A rede LiDAR está centrada nas tecnoloxías baseadas en datos LiDAR (acrónimo do inglés Light Detection and Ranging ou Laser Imaging Detection and Ranging) aplicadas ao análise, xestión e ordenación territorial, así como a súa adecuación ás tecnoloxías de computación actuais, que fan da paralelización un requisito ineludible. O obxectivo é o desenvolvemento de novos métodos de procesamento e aplicacións.

Obxectivos

Os obxectivos da rede son os seguintes:

  1. Estudar as mellores representación de nubes de puntos LiDAR.
  2. Mellorar os sistemas de visualización interactiva.
  3. Desenvolver novos algoritmos de segmentación e clasificación da nube de datos.
  4. Identificar novas aplicacións nos sectores aeroespacial e de enxeñería civil.
  5. Estudar a aplicación de sistemas de computación de altas prestacións (p.e., multicore, manycore, GPU, clústers computacionais, etc.) para mellorar a eficiencia dos algoritmos para o procesado de datos LiDAR.
  6. Estudar a aplicación de outros tipos de datos LiDAR, como o LiDAR móbil ou terrestre.
  7. Emplear técnicas de geolocalización en servizos web e dispositivos móbiles.

Investigadores

Detalles

Data de execución:01/01/2017 - 31/12/2018
Páxina web http://tlix.udc.es/gl
Financiado porRedes de Investigación, Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, R2016/037
Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Programas científicos