RXLib: RXLib: Desenvolvemento dunha librería de procesado de imaxes de raios X específica

RXLib: RXLib: Desenvolvemento dunha librería de procesado de imaxes de raios X específica

Descrición

O marco deste contrato é o desenvolvemento dunha librería de procesamento de imaxes específica para imaxes de raios X portuarias que será integrada nunha interfaz desenvolvida polo cliente. Se proporciona asesoramento técnico sobre as funcionalidades a integrar así como os valores estándar e modificables. Se integran funcións básicas de selección/visualización/medida, modificacións da táboa de cor e realce de características da imaxe.

Obxectivos

  1. Desenvolvemento de funcionalidades básicas de selección, visualización e medida de imaxes de RX portuarias e integración na librería RXLib.
  2. Desenvolvemento de funcionalidades de modificacións de táboa de cor: negativo, coloreado por densidade, axuste de contraste e brillo, axuste de nitidez e control de alarma de absorción.
  3. Desenvolvemento de funcionalidades de realce de características da imaxe: resalte de perfís, ecualización do histograma e transformación logarítmica da intensidade.

Resultados

RXLib, unha librería de procesado de imaxes de RX portuaria desenvolvida en Javascript.

Investigadores

Detalles

Data de execución:04/06/2019 - 31/10/2019
Contratado por: Indra
36.jpg

Programas científicos