Sistema automatizado de control do proceso de fabricación baseado en algoritmos de Machine Learning

Sistema automatizado de control do proceso de fabricación baseado en algoritmos de Machine Learning

Descrición

FINSA, CiTIUS e CESGA colaboran no desenvolvemento dun proxecto de investigación que aborda o problema do contido de humidade en produtos MDF. Máis información aquí

Investigadores

Detalles

Data de execución:08/02/2017 - 07/02/2018
Consorcio
  • Financiera Maderera S.A. (líder)
  • CESGA
  • CiTIUS
Contratado por: Financiera Maderera S.A.
551.png

Programas científicos