Sistema automatizado de control do proceso de fabricación baseado en algoritmos de Machine Learning. Fase 1

Sistema automatizado de control do proceso de fabricación baseado en algoritmos de Machine Learning. Fase 1

Descrición

FINSA, CiTIUS e CESGA colaboran no desenvolvemento dun proxecto de investigación que aborda o problema do contido de humidade en produtos MDF. Máis información aquí

Investigadores

Detalles

Data de execución:08/02/2017 - 07/02/2018
Consorcio
  • Financiera Maderera S.A. (líder)
  • CESGA
  • CiTIUS
Contratado por: Financiera Maderera S.A.

Programas científicos