SDNHPC: Solucións para novos desafíos en computación de altas prestacións

SDNHPC: Solucións para novos desafíos en computación de altas prestacións

Descrición

Neste proxecto abórdanse algúns dos desafíos suscitados nas arquitecturas de altas prestacións, entre as que incluímos os procesadores multinúcleo e manycore, as tarxetas gráficas e as FPGAs por unha banda, e a computación cloud e o paradigma Big Data por outra. As solucións propostas validaranse sobre aplicacións de especial interese en diferentes ámbitos. Así, os desafíos organízanse en dous grupos tanto a nivel de sistema como de software de aplicacións: Solucións para o procesamento de aplicacións de computación masiva e Solucións HPC e cloud para o procesamento do Big Data.

Obxectivos

Os obxectivos xerais do proxecto organizáronse en dous grupos, cuxo nexo común é o desenvolvemento de solucións optimizadas para arquitecturas HPC e Cloud respectivamente:

 1. Solucións para o procesamento de aplicacións de computación masiva.
 2. Solucións HPC e Cloud para o procesamento do Big Data.

Para o primeiro deles abórdanse os seguintes 7 obxectivos:

 1. Análise, modelado e optimización do rendemento en sistemas multicore e manycore.
 2. Procesamento eficiente de datos LiDAR en multicores e manycores.
 3. Técnicas baseadas en Deep Learning para a clasificación en tempo real de datos multidimensionales.
 4. Análise temporal de conxuntos de datos multidimensionales.
 5. Técnicas de rexistrado de conxuntos de datos multidimensionales.
 6. Implementación de técnicas de optimización de simuladores numéricos sobre arquitecturas avanzadas.
 7. Procesamiento eficiente de imaxes biomédicas.

Para o segundo abórdanse os seguintes 3 obxectivos:

 1. Solucións Big Data para aplicacións computacionalmente intensivas.
 2. Novas arquitecturas para o despregue de solucións Big Data.
 3. Desenvolvemento de técnicas de optimización de simuladores numéricos en contornas Cloud.

Investigadores

Detalles

Data de execución:01/01/2017 - 31/12/2019
Financiado porProyectos de Excelencia, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, TIN2016-76373-P
Proyectos de Excelencia, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia  Proyectos de Excelencia, Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia  Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
PO FEDER Galicia 2014-2020 "Unha maneira de facer Europa"

Programas científicos