Proxectos de Programa científico Dispositivos semiconductores e sensores autónomos