Robots capaces de aprender e adaptarse ao ambiente a partir das súas propias experiencias