Listado de publicacións

TítuloSeguridade vial: avaliación da resposta emocional ante anuncios televisivos de divulgación da seguridade vial mediante software afect, cued review e test de recordo
Autor/aRaquel Freire Cobo
DirectoresJulián Flores González
TipoTese doutoral
Data de lectura2013-11-13