Eventos

luns, febreiro 10, 2020

luns, 10 febreiro, 2020 - 12:00
luns, 10 febreiro, 2020 - 13:30

 

Neste relatorio farei un percorrido polos inicios da informática, poñendo de manifesto que unha ciencia que nestes momentos ten unha brecha de xénero tan marcada, non só foi iniciada por unha muller, Ada Lovelace, senón que nos seus inicios contou con figuras fundamentais como Joan Clarke, quen descifrou o código Enigma xunto a Alan Turing utilizando as primeiras versións de computadores como o Colossus británico, ou o ENIAC estadounidense, que eran manexados totalmente por mulleres.

luns, 10 febreiro, 2020 - 12:00
luns, 10 febreiro, 2020 - 13:30

 

Neste relatorio farei un percorrido polos inicios da informática, poñendo de manifesto que unha ciencia que nestes momentos ten unha brecha de xénero tan marcada, non só foi iniciada por unha muller, Ada Lovelace, senón que nos seus inicios contou con figuras fundamentais como Joan Clarke, quen descifrou o código Enigma xunto a Alan Turing utilizando as primeiras versións de computadores como o Colossus británico, ou o ENIAC estadounidense, que eran manexados totalmente por mulleres.