Programa de Formación: «Seminario: Aproximación a Open Access»

Data: 
xoves, 25 febreiro, 2016 -
12:30 - 13:30
Lugar: 
Salón de Actos
Poñente(s): 
Mª Isabel Casal Reyes e Cristal Martínez Pousa (Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela)
Idioma: 
Castelán

O obxectivo principal deste seminario é que o alumno se aproxime ao concepto de Open Access: qué é, oríxes e causas do seu desenvolvemento, beneficios do seu emprego, marco normativo (Lei da Ciencia) ou convocatorias públicas de investigación (H2020), entre outros aspectos. ​

Contidos

1. Conceptos básicos

 • Qué é Open Access
 • Oríxes e causas do seu desenvolvemento
 • Beneficios da súa utilización
 • Marco normativo: Lei da Ciencia
 • Convocatorias públicas de investigación (H2020)

2. Publicación en acceso aberto (Ruta dourada)

 • Revistas gratuitas e libres para lectores e autores
 • Pago por publicación
 • Modelos híbridos
 • Acceso gratuito

3. Depósito en repositorios (Ruta verde)

 • Dereitos de autor, licencias CC, recomendacións sobre adendas
 • Políticas editoriais: versións do documento, embargos
 • Ferramentas de consulta: Sherpa Romeo e Dulcinea ​

Sobre as poñentes

As encargadas de conducir esta sesión informativa sobre as publicacións de acceso aberto desenvolven a súa labor profesional na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela, onde Mª Isabel Casal Reyes exerce como Directora e Coordinadora da Liña estratéxica de REBIUN (sectorial da CRUE adicada as bibliotecas), centrada en dar soporte a docencia, aprendizaxe, investigación e xestión. Nesa liña unha das accións especificas céntrase no Acceso Aberto. Ademais, é membro do grupo de traballo FECYT/REBIUN sobre Políticas de Acceso Aberto. Pola súa banda, Cristal Martínez Pousa encárgase do proceso técnico dos fondos bibliográficos, así como do asesoramento a persoal docente e investigador en materia de acceso aberto e propiedade intelectual, ademais de 'Minerva', o repositorio institucional da USC.