O director científico do CiTIUS participa como experto na iniciativa do Senado para lexislar o proceso de transformación dixital

Senén Barro acudiu como autoridade convidada ao 'Relatorio de estudo sobre a adopción dunha regulación das novas realidades tecnolóxicas, disruptivas e sociais', promovida pola Comisión de Asuntos Económicos e Transformación Dixital do Senado.

O director científico do CiTIUS, Senén Barro, compareceu o pasado mércores no Senado de España como experto invitado no marco do Relatorio de estudo sobre a adopción dunha regulación das novas realidades tecnolóxicas, disruptivas e sociais, creada no seo da Comisión de Asuntos Económicos e Transformación Dixital do Senado co obxectivo de elaborar un informe que sirva de base para adoptar unha regulación das novas realidades tecnolóxicas, disruptivas e sociais, ante o desenvolvemento e implicación que a cuarta Revolución Industrial vai ter na vida dos cidadáns.

Con este fin, o Relatorio está a convocar na actualidade a autoridades, representantes de organizacións públicas e privadas e a persoal experto na materia, entre eles o director cientíco do CiTIUS. O obxectivo é arroxar luz sobre a meteria de estudo para, posteriormente, redactar un estudo completo que dea cabida tanto á información máis actualizada, precisa e obxectiva posible, como ás conclusións e recomendacións dirixidas á elaboración da devandita regulación na materia.

Unha transición inevitable

Ao longo da súa alocución, centrada no 'Uso intelixente da Intelixencia Artificial na automatización [do traballo]', Barro reflexionou sobre o proceso de automatización como algo «inevitable», incidindo en que «non é algo negativo de entrada» «Con todo, deixar simplemente que ocorra, que se estenda sen un maior cuestionamiento e anticipación para aproveitar todo o que de bo pode achegar e, ao tempo, evitar ou polo menos minorar algunhas das súas posibles consecuencias negativas, é condenarse. Unha condena que pode ir do individuo ás organizacións, e ata a países enteiros», afirma Barro.

Para o director do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da USC, «a automatización do traballo irá cambiando progresiva pero aceleradamente o perfil e a actividade dos traballadores e das empresas, cuxa competitividade, e mesmo supervivencia, dependerá cada vez máis da súa capacidade para “incorporar de modo intelixente” as Tecnoloxías Intelixentes nos seus produtos, servizos, procesos e modus operandi». «As organizacións e, sobre todo, os gobernos, deben ser conscientes de todo iso e anticipar as medidas que poidan paliar os efectos non desexados deste imparable proceso», apunta Barro. En palabras do catedrático da USC, «as claves principais para iso sitúanse en: 1) a educación; 2) a innovación que han de desenvolver as organizacións ao redor das Tecnoloxías Intelixentes; e 3) a implantación de políticas públicas que incidan positivamente nas anteriores e despreguen ademais o necesario amparo socioeconómico a quen inevitablemente se verán desprazados ou desfavorecidos polo constante avance da automatización do traballo», conclúe.

Sobre as ponencias de estudio

As ponencias de estudio son un órgano funcional creado no seo dunha comisión, formado por un grupo reducido de parlamentarios co obxecto de estudar un asunto en concreto. Os seus traballos adoitan finalizar coa formulación dun informe ou unha proposta á comisión correspondente (neste caso, a Comisión de Asuntos Económicos e Transformación Dixital), feito tras o cal se extinguen.