O investigador do CiTIUS Lorenzo Vaquero recibe o maior premio estatal en mobilidade e accesibilidade

A Fundación Renault e o ‘Club de Excelencia en Sostenibilidad’ recoñecen ao investigador predoutoral do Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago (CiTIUS – USC) co galardón ao Mellor Traballo Final de Carreira STEM.

O investigador do CiTIUS Lorenzo Vaquero recolleu este mércores en Madrid o premio máis relevante a nivel nacional no ámbito da mobilidade e accesibilidade en España, un galardón concedido pola Fundación Renault para a Inclusión e a Mobilidade Sustentable, en colaboración co Club de Excelencia en Sostenibilidad e co apoio da Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico.

O científico, que na actualidade atópase desenvolvendo a súa tese doutoral no CiTIUS (Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes da Universidade de Santiago), mostrábase moi satisfeito ao ser seleccionado como gañador dos ‘III Premios ao Mellor Traballo Final de Carreira STEM’ polo seu Traballo de Fin de Máster (TFM): «que che recoñezan o teu labor sempre é unha grande alegría, pero neste caso a alegría é dobre, porque non é algo que se peche co TFM: esta liña de investigación forma parte dun proxecto con bastantes vistas a futuro», asegura Lorenzo Vaquero.

A VIII Edición dos Premios á mellor práctica en Mobilidade Sustentable e Accesible recoñeceu, así, as iniciativas máis salientables que están a pór en marcha empresas, emprendedores, administracións públicas e estudantes universitarios para concienciar á sociedade civil da importancia da mobilidade sustentable.

Unha aproximación innovadora

O premio concedido a Lorenzo Vaquero recoñece un traballo científico no que os investigadores do CiTIUS han conseguido desenvolver unha nova ferramenta de seguimento ou tracking visual de obxectos, un ámbito de especial interese en multitude de aplicacións (como os vehículos autónomos ou as cámaras de vídeo -vixilancia). Porén, mentres que estes campos demandan sistemas capaces de seguir múltiples obxectos en tempo real, ata agora gran parte da investigación en visión por computador céntrase no tracking dun único elemento.

O traballo premiado profunda nesta problemática, destacando polo seu carácter innovador: «o traballo en si é bastante novidoso, porque trátase do primeiro tracker arbitrario de múltiples obxectos baseado en Deep Learning, algo que non se fixo ata agora», afirma Vaquero. «A nosa aproximación propón a extracción global das características de cada fotograma da imaxe mediante unha rede neuronal convolucional, seguida dun recorte das distintas áreas de procura dos obxectos», afirma.

O sistema proposto foi avaliado en distintos conxuntos de datos, reportando taxas de precisión e robustez altamente competitivas. Ademais, alcanza velocidades superiores ás de calquera outro tracker de múltiples obxectos baseado en Deep Learning (aprendizaxe profunda).

Polo que respecta á súa relación co premio, o investigador predoutoral destaca que «a nosa ferramenta de seguimento é quen de funcionar en tempo real, o que significa por exemplo que é apta para ser implementada en vehículos autónomos». E engade: «o novo sistema funciona tamén con múltiples obxectos, polo que é apta para contornas ricas e variadas, onde se localiza unha gran cantidade de obxectos de interese; e por outra banda é arbitraria, ou o que é o mesmo: admite calquera tipo de categoría ou obxecto».