Tecnoloxía pioneira para reducir a mortalidade nas estradas, proxecto ADAPTA

A incorporación de sistemas intelixentes no automóbil permítenos mellorar a protección dos seus ocupantes ante colisións laterais, o tipo de colisión con maior número de mortes en España.

Os resultados finais do proxecto CENIT ADAPTA (Tecnoloxías de Funcións de Protección Lateral, Intelixentes e Adaptativas), no que participou un consorcio de sete empresas e outros nove centros de I+D+i entre os que se inclúe o CITIUS, presentáronse a semana pasada na Fundación Cidaut (Valladolid).

ADAPTA é un proxecto do programa CENIT financiado polo CDTI no que, ao longo de catro anos, traballaron conxuntamente empresas e centros de investigación que representan toda a cadea de valor dos sistemas de protección de ocupantes para vehículos, co obxectivo de mellorar a protección das persoas que viaxan nun automóbil ante colisións laterais, aportando a súa experiencia e coñecementos ao desenvolvemento do proxecto.

Para responder a este grande reto, o consorcio de ADAPTA expuxo tres grandes retos tecnolóxicos:

  • Sistemas de Detección e Clasificación do contorno do vehículo, para a detección Pre-Crash. Para iso desenvolvéronse sistemas de visión interiores e exteriores ao automóbil e un sistema experto para a toma de decisións.

  • Conceptos Estruturais no automóbil para mellorar a xestión de choques laterais: incorporáronse sistemas adicionais de protección na porta del vehículo.

  • Sistemas de Retención para ofrecer un maior nivel de protección aos ocupantes, que inclúen airbags interiores e exteriores, especialmente adaptados para as colisións laterais.

O sistema Pre-Crash ADAPTA foi integrado nun vehículo SEAT Altea para a validación final do conxunto de tecnoloxías incorporadas. Entre os sistemas de protección destaca un airbag lateral externo, un asento móbil e unha barra lateral inchable. Todos estes equipos actívanse uns milisegundos antes de que teña lugar a colisión lateral, grazas aos sistemas de detección incorporados no vehículo.

O CITIUS participou en ADAPTA contribuíndo, xunto coa empresa Anafocus, no desenvolvemento dos sistemas de visión artificial exteriores para a detección de colisións laterais. Este sistema de visión exterior permite detectar obxectos que se achegan ao automóbil e extraer información en 3D dos mesmos, incluíndo a velocidade e a posición dos obxectos, todo iso en tempo real. Á súa vez, Anafocus tamén desenvolveu o sistema interior de visión artificial que permite coñecer o número de ocupantes do vehículo, a súa posición e a súa complexión. Os dous sistemas están baseados en sensores con múltiples procesadores embebidos, que permiten analizar as imaxes a maior velocidade. A información 3D estereoscópica obtida é enviada ao sistema de control do vehículo encargado de activar os sistemas de protección en caso de perigo de colisión.

O sistema ADAPTA foi probado polo consorcio en ensaios con maniquís nos que se demostrou a eficacia do sistema, reducindo en máis do 30% as lesións torácicas sufridas polos ocupantes do automóbil. Isto redunda nunha menor gravidade das lesións e, en consecuencia, nun menor número de falecementos a causa dunha colisión lateral nos accidentes de tráfico.