BEATLab: Software para a visualización e anotación do Electrocardiograma

BEATLab: Software para a visualización e anotación do Electrocardiograma

BEATLab é unha ferramenta deseñada para visualizar e analizar sinais ECG. Pode ser utilizado para asistir ao persoal clínico e ao persoal investigador clínico. Tamén pode ser utilizado para a formación do persoal médico.

Vantaxes

 • Multiplataforma (Tecnoloxía Java)
 • Formato MIT-BIH
 • Interface amigable
 • Sinxelo de utilizar

Aplicacións

 • Investigación Médica
 • Asistencia Clínica
 • Educación
 • Adestramento

Descrición

BEATLab: Software para a visualización e anotación do Electrocardiograma

BEATLAb é unha ferramenta intuitiva e de fácil uso, con unha baixa curva de aprendizaxe. As súas principais vantaxes son:

 • Visualización multicanle do ECG
 • Edición dos parámetros fisiolóxicos en formato MIT-BIH
 • Caracterización dos latidos (altura e anchura)
 • Modificación sinxela dos parámetros dos latidos
 • Permite a adición de novos plugins: clasificación, validación, clustering, variabilidade do latido

A pantalla principal mostra a sinal cun panel de control que manexa as opcións de visualización da sinal. Permite a anotación e a modificación dos parámetros fisiolóxicos das sinais ECG. BEATLab pode ser utilizado na práctica clínica, a investigación médica ou como unha ferramenta para a ensinanza de técnicas diagnósticas sobre o ECG ao persoal médico.

Información

  • Palabras chave
  • ECG
  • Anotación do ECG
  • Visualización do ECG
  • Propiedade industrial e intelectual
  • SC-035-12
  • SC-131-13
  • TRL
  • 5 - Component and/or breadboard validation in relevant environment

Programas científicos