SenseStore1: Almacenamento e publicación eficientes de datos de sensorización remota

SenseStore1: Almacenamento e publicación eficientes de datos de sensorización remota

Descrición

A cantidade de datos que se xeran actualmente por medio de dispositivos sensores é enorme, principalmente como consecuencia dos avances en tecnoloxías de sensado, comunicacións e xestión de datos. A este incremento na cantidade de información dispoñible contribúen, cada vez máis, as plataformas sensóricas baseadas en vehículos aéreos non tripulados (UAVs).

O obxectivo xeral deste proxecto é o desenvolvemento dun primeiro prototipo dunha infraestrutura para o almacenamento e a publicación de datos de sensores xerados por procesos de análise e observación da información terrestre. O sistema que se desenvolverá será eficiente e escalable, e estará aliñado cos estándares de servizos establecidos na directiva da Comisión Europea INSPIRE.

Obxectivos

En particular, a infraestrutura desenvolta permitirá:

  • O almacenamento e acceso eficiente tantos aos datos como aos metadatos de coberturas xeospaciais (imaxe ráster) producidos polos dispositivos de sensado remoto, proporcionando unha adecuada escalabilidade horizontal.
  • Estará aliñada cos estándares do Open Geospatial Consortium (OGC), os cales foron adaptados pola directiva INSPIRE da Comisión Europea, a cal regulamenta a creación de infraestruturas de datos espaciais en Europa. En particular, incluiranse servizos web estándar para o descubrimento, a descarga e a visualización de datos.
  • Integrarase co o actual sistema de información dispoñible actualmente en Babcock.

Resultados

Durante o desenvolvemento do proxecto xeraranse os seguintes resultados:

  • Unha análise en profundidade dos estándares de formatos e servizos, así como das solucións tecnolóxicas máis relevantes, que estean dispoñibles para o sensado e a publicación de datos.
  • Un benchmark das tecnoloxías dispoñibles de almacenamento e publicación de datos raster, que incluirá tanto requisitos de almacenamento como de tempo de acceso e de rendemento das comunicacións.
  • Un benchmark dos metadatos e sistemas de almacenamento de datos vectoriais, así como das tecnoloxías para a súa publicación, que incluirá tanto requirimentos de almacenamento, como de tempos de resposta e rendemento das comunicacións.
  • Un prototipo dunha infraestrutura eficiente e escalable de almacenamento de datos baseada na combinación das solucións seleccionadas a partir dos benchmarks anteriores, que se integrará co sistema de información de Babcock MSC.
  • Unha identificación dos retos de xestión de datos relacionados coa procura e exploración interactiva de datasets de moi gran tamaño de información xeoespacial vectorial e raster.

Detalles

Data de execución:01/05/2019 - 01/12/2019
Financiado porCivil UAVs Initiative: Fase A, Xunta de Galicia,
Xunta de Galicia Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)
PO FEDER Galicia 2014-2020 "Unha maneira de facer Europa"
Contratado por: Babcock
logo_babcock.png

Programas científicos