CAPAP-H6: CAPAP-H6: Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas

CAPAP-H6: CAPAP-H6: Red de Computación de Altas Prestaciones sobre Arquitecturas Paralelas Heterogéneas

Descrición

En diversas áreas de ciencia e enxeñaría é preciso resolver problemas de alto custo computacional. Con este fin, os investigadores empregan sistemas paralelos que, cada vez máis, presentan unha estrutura heteroxénea e/ou xerarquizada, e que resultan difíciles de programar e usar eficientemente. Exemplos destes sistemas son as redes de computadores heteroxéneos e os procesadores multinúcleo (multicore).

Os grupos participantes nesta rede abordan nas súas liñas de traballo os problemas que expoñen estas plataformas. A rede persegue facilitar o intercambio e transferencia de coñecementos entre os grupos, fomentar a cooperación e articular os esforzos para consolidar o seu recoñecemento internacional no ámbito da CAPAP-H.

Obxectivos

 

Os principais obxectivos que se expoñen no marco desta rede temática, formada por varios grupos de investigación, son os seguintes:

- Consolidar os resultados de investigación obtidos no catro edicións anteriores da rede CAPAP-H.

- Facilitar o intercambio e a transferencia de coñecementos e experiencias entre os distintos grupos de investigación interesados en CAPAP-H, de maneira que se fomente a cooperación entre eles.

- Axudar á consolidación e difusión do coñecemento existente en CAPAP-H. Fomentar o desenvolvemento e uso de novas técnicas e metodoloxías que posibilitan a computación de altas prestacións en sistemas heteroxéneos, principalmente naquelas liñas nas que investigan os grupos participantes.

- Xuntar e organizar os esforzos individuais para tratar de identificar e alcanzar obxectivos máis ambiciosos, así como consolidar a comunidade que traballa neste ámbito de forma que aumente o seu peso específico a nivel internacional, de cara a posuír unha identidade propia no Espazo Europeo de Investigación.