LDCP: Descrición lingüística de fenómenos complexos: cuantificadores borrosos xeralizados en proposicións temporais

LDCP: Descrición lingüística de fenómenos complexos: cuantificadores borrosos xeralizados en proposicións temporais

Descrición

O proxecto céntrase na descrición lingüística dos sistemas complexos nos que os enfoques habituais no campo lingüístico de resumo non están dotados da expresividade axeitada. Continúa e amplía os obxectivos e logros do proxecto DARBO sobre o "descubrimento automático das regras temporais borrosas non convencionais", levado a cabo por membros do equipo de investigación da Universidade de Santiago de Compostela (USC).

Este novo proxecto aborda a investigación e aplicación de técnicas meta-heurísticas (en particular, a computación evolutiva e a programación xenética) ao problema de resumo en dous escenarios:

 • Cuantificadores lingüísticos que van máis aló; dos usuais absolutos-relativos, a fin de incluír outros cuantificadores descritos na literatura lingüística (como os comparativos ou excepcións).
 • Cuantificadores temporais, que permiten ás proposicións describir e avaliar situacións nas que as relacións de ocurrencia temporais entre os acontecementos ou patróns son relevantes, como adoita ocurrir na maioría dos sistemas dinámicos ou de series temporais.

O mesmo tempo, as técnicas e os modelos que se propoñen investigar aplicaranse a un número de campos, como a descrición lingüística dos datos numéricos de predición en meteoroloxía, a descrición do consumo nacional de enerxía ou as características urbanas de tráfico.

Obxectivos

 • Desenvolver novos recursos en computación con palabras e percepcións destinadas a modelar o significado das oracións en cada dominio de aplicación.
 • Modelado das percepcións de fenómenos complexos, a partir do enfoque actual representado polo concepto de Modelo Lingüístico Granular dun Fenómeno, e desenvolver novas técnicas para modelar a evolución temporal dos fenómenos.
 • Explorar o uso da Lingüística Sistémico Funcional na xeración dun texto para analizar, organizar e gardar o texto como significado e as súas aplicacións actuais na xeración de texto computacional.
 • Xenerar descripcións lingüísticas de imaxes.
 • Aplicación na eficiencia no consumo de enerxía e previsión meteorolóxica.
 • Xeneración de informes nos simuladores de adestramento, traballando no deseño e desenvolvemento dos informes de avaliación sobre os estilos de condución nun simulador de adestramento.

Investigadores

  • Investigadores do CiTIUS
  • Senén Barro Ameneiro
  • Félix Díaz Hermida
  • Ismael Rodríguez Fernández
  • Adrián González Sieira
  • Alejandro Ramos Soto
  • Martín Pereira Fariña
  • Adolfo Rodríguez de Soto
  • Julio Janeiro Gallardo
  • Investigadores externos
  • Alejandro Sobrino Cerdeiriña
  • José Luis Correa Pombo