RCIS: Rede temática en ciencia e enxeñería de servizos

RCIS: Rede temática en ciencia e enxeñería de servizos

Descrición

Os servizos estanse convertendo nun factor crave no crecemento de calquera economía. Este feito motivou o interese dos distintos actores económicos por desenvolver o que se denominou a "Ciencia e Enxeñería dos Servizos". Con todo, a irrupción neste panorama do Cloud Computing, os dispositivos intelixentes, a computación social e o crowdsourcing suscitan novas oportunidades e retos de investigación que abren novas posibilidades de colaboración.

A Rede Temática continúa o impulso derivado da previa Rede Científico-Tecnolóxica en Ciencias dos Servizos para terminar de completar moitas actividades que están aínda en proceso de realización e consolidación, así como explorar as novas sinergias derivadas das oportunidades e retos anteriormente mencionados.

Obxectivos

Os obxectivos da Rede vertébranse en torno a tres direccións:

  • Optimizar os resultados e recursos dos grupos que compoñen a rede a través da identificación, compartición e reutilización do coñecemento e os recursos de investigación (experimentos, casos de uso, ferramentas software, etc.) desenvolvidos.
  • Explorar de forma conxunta os novos retos que abren os avances en Cloud Computing, os dispositivos intelixentes e a computación social.
  • Converter á rede nunha plataforma que permita difundir os seus resultados tanto de cara á industria como de cara á comunidade internacional.

Investigadores

Detalles

Data de execución:01/01/2015 - 31/12/2016
Consorcio
  • Ingeniería del Software Aplicada, Universidad de Sevilla (líder)
  • CiTIUS
Financiado porRedes de Investigación, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), TIN2014-53986-REDT
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)