Alumni

Jan 2022

José Manuel Abuín Mosquera

Desarrollador de Software en Mestrelab Research

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Big Data meets High Performance Computing: Genomics and Natural Language Processing as case studies (2021), baixo a supervisión de Antonio García Loureiro.

Jan 2022

Edoardo Emilio Coronado Barrientos

Desarrollador de Software en Mestrelab Research

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Parallelization and Optimization of Iterative Solvers On High Performance Architectures (2021), baixo a supervisión de Antonio García Loureiro.

Sep 2021

Ahmad Abdel Karim Ali Aburomman

Investigador Postdoutoral de Machine Learning y PNL en Universidad de Alcalá

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Estimación do tempo restante en procesos de negocio utilizando información estrutural das trazas (2020), baixo a dirección de Alberto Bugarín Diz e Manuel Lama Penín

Jul 2021

Afonso Xavier Canosa Rodríguez

Profesor de Lingua Galega e Literatura en Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, A identificacão e referenciacão de entidades geográficas mencionadas: o caso da 'Peregrinação', de Fernão Mendes Pinto (2017), baixo a dirección de Pablo Gamallo Otero

Jul 2021

José Isaac Zablah Ávila

Profesor Investigador en Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Diseño y optimización de una infraestructura computacional basada en la nube (2019), baixo a dirección de Antonio García Loureiro

Jul 2021

Manisha Sanjay Sirsat

Investigadora Postdoutoral en InnovPlantProtect

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Application of machine learning to agricultural soil data (2017), baixo a dirección de Eva Cernadas García e Manuel Fernández Delgado.

Jul 2021

Dinani Gomes Amorim

Profesora Adxunta e Coordinadora do Programa de Postgrado Stricto Sensu en Universidade do Estado da Bahía

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Redes ART con categorías internas de geometría irregular (2007), baixo a supervisión de Senén Barro Ameneiro e Manuel Fernández Delgado.

Jan 2021

Adrián González Sieira

Artificial Intelligence Engineer / Data Scientist en DXC Technology

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Motion Planning under Uncertainty for Autonomous Navigation of Mobile Robots and UAVs (2020), baixo a supervisión de Manuel Mucientes Molina e Alberto Bugarín Diz.

Nov 2020

Feras Mahmoud Awaysheh

Investigador Posdoutoral en Institute of Computer Science, University of Tartu

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Big Data and large-scale Analytics: Efficiency of Sustainable Scalability and Security of Centralized Clouds and Edge Deployment Architectures (2020), baixo a supervisión de José Carlos Cabaleiro Domínguez e Tomás Fernández Pena.

Aug 2019

Roi Méndez Fernández

Profesor Interino de Substitución en Universidade de Santiago de Compostela

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Advanced visualization and interaction applied to virtual scenarios (2017), baixo a supervisión de Julián Flores González.

Aug 2019

Khalid Alkharabsheh

Assistant professor en The University of Jordan

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Improving Design Smell Detection for Adoption in Industry (2019), baixo a supervisión de José Ángel Taboada González.

Aug 2019

Javier López Fandiño

Investigador Postdoutoral en Instituto Tecnológico de Matemática Industrial

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Efficient multitemporal change detection techniques for hyperspectral images on GPU (2018), baixo a supervisión de Dora Blanco Heras.

Aug 2019

David González Márquez

INGESA, Ministerio de Sanidad

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Estrategias estáticas y dinámicas para el agrupamiento de latidos mediante acumulación de evidencia (2018), baixo a supervisión de Paulo Félix Lamas.

Aug 2019

Esteban Ferro Santiago

Investigador Postdoutoral en Fundación para la promoción de la Innovación, Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Industria de Automoción de Galicia – CTAG

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Light Micro-Energy Harvesting in Standard CMOS Technologies (2019), baixo a supervisión de Paula López Martínez e Víctor Manuel Brea Sánchez.

Aug 2019

Roi Santos Mateos

Enxeñeiro I+D en Babcock

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, From line matching to 3D abstraction (2019), baixo a supervisión de Xosé Manuel Pardo López e Xosé Ramón Fernández Vidal.

Jul 2019

Sadi Abed Alhaleem Mohammad Alawadi

Investigador Postdoutoral en Malmö University

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Machine learning algorithms for pattern visualization in classification tasks and for automatic indoor temperature prediction (2018), baixo a supervisión de Manuel Fernández Delgado e David Mera Pérez.

Feb 2019

Julio Illade Quinteiro

AIMEN

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Time-of-flight sensors in standard CMOS technologies (2017), baixo a dirección de Paula López Martínez e Víctor Brea Sánchez.

Dec 2018

Lois Orosa Nogueira

Investigador Posdoutoral en ETH Zurich

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, New Hardware Support for Transactional Memory and Parallel Debugging in Multicore Processors (2013) baixo a dirección de Javier Díaz Bruguera e Elisardo Antelo Suárez.

Dec 2018

Pablo Rodríguez Mier

Investigador Posdoutoral en Institute for Computational Biomedicine, BioQuant, Heidelberg University, Germany

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, A Graph-Based Framework For Optimal Semantic Web Service Composition (2016), baixo a supervisión de Manuel Lama Penín e Manuel Mucientes Molina

Dec 2018

Tomás Teijeiro Campo

Investigador Posdoutoral en École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Desovolveu a súa tese de doutoramento, Pattern recognition beyond classification: an abductive framework for time series interpretation (2017), baixo a supervisión de Paulo Félix Lamas e Jesús María Rodríguez Presedo.

Jun 2018

Eduardo Fernández Fernández

Investigador Juan de la Cierva en Universidad de Jaén

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Modelización y caracterización de células solares III-V multiunión y de módulos de concentración, en 2012, baixo a dirección de Pedro Pérez Higueras e Antonio García Loureiro

Sep 2017

Alejandro Manuel Nieto Lareo

Técnico de e-learning en Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe (CeTA) da USC

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Dynamically reconfigurable architecture for embedded Computer Vision systems (2012), baixo a supervisión de David López Vilariño e Víctor Manuel Brea Sánchez

Sep 2017

Juan Antonio Martínez Mera

Investigador en SiTUM

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Desarrollo de un sistema de imagen para la planificación de operaciones de aorta (2014), baixo a dirección de Pablo García Tahoces e José Martín Carreira Villamor.

Sep 2017

Víctor Leborán Álvarez

Investigador Posdoutoral en Universidade de Santiago de Compostela

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Blanqueado adaptativo de escalas espacio-temporales como mecanismo computacional de atención visual dinámica (2016), baixo a dirección de Xosé Ramón Fernández Vidal e Xosé Manuel Pardo.

Sep 2017

Juan Ángel Lorenzo del Castillo

Profesor Titular en École Internationale des Sciences du Traitement de l'Information

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Performance Counter-based Strategies to Improve Data Locality on Multiprocessor Systems: Reordering and Page Migration Technique (2012), baixo a supervisión de Francisco Fernández Rivera e Juan Carlos Pichel Campos

Sep 2017

María Florinda Otero González

Especialista en ortodoncia e problemas articulares e mandibulares en Clinica Dental Maria Florinda Otero Gonzalez

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Achega ao estudo por imaxe da afectación da articulación temporomandibular na artrite idiopática xuvenil (2016), baixo a dirección de Pablo García Tahoces.

Jul 2017

Estefanía Otero García

Data scientist en Financiera Maderera S.A.

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Descubrimento de grafos en datos enlazados para a anotación semántica de documentos (2017), baixo a supervisión de Manuel Lama Penín e Juan Carlos Vidal Aguiar

Mar 2017

Borja Vázquez Barreiros

Data Scientist en DXC Technology

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Mining complete, precise and simple process models (2017), baixo a supervisión de Manuel Mucientes Molina e Manuel Lama Penín.

Dec 2016

Ismael Rodríguez Fernández

Analytics Service Delivery Manager en DXC Technology

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Extracción evolutiva de reglas borrosas no convencionales para regresión (2016), baixo a supervisión de Alberto Bugarín Diz e Manuel Mucientes Molina

Oct 2016

Miguel Rodríguez Álvarez

Senior Data Scientist en Ryanair

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Temporal data mining algorithms for metric temporal constraint networks discovery (2013), baixo a supervisión dePaulo Félix Lamas e Purificación Cariñena Amigo.

Sep 2016

Martín Pereira Fariña

Investigador Posdoutoral en Universidade de Santiago de Compostela

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Approximate Syllogistic Reasoning: A Contribution to Inference Patterns and Use Cases (2014), baixo a supervisión de Alberto Bugarín Diz e Alejandro Sobrino Cerdeiriña.

Sep 2015

Adrián Canedo Rodríguez

Co-Fundador en SiTUM

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Multi-camera intelligent space for a robust, fast and easy deployment of proactive robots in complex and dynamic environments (2015), baixo a supervisión de Roberto Iglesias Rodríguez e Carlos Vázquez Regueiro

Jan 2015

Pablo Quintía Vidal

Piloto en Ryanair

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Robots capaces de aprender e adaptarse ao ambiente a partir das súas propias experiencias (2013), baixo a dirección de Roberto Iglesias Rodríguez e Carlos Vázquez Regueiro

Jan 2015

Enrique Comesaña Figueroa

Socio fundador en EfiSmart – Soluciones de eficiencia energética y domótica

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Development of simulation tools for devices based on magnetic semiconductors (2013), baixo a dirección de Antonio García Loureiro e Manuel A. Aldegunde.

Jan 2015

Julián Lamas Rodríguez

Desenvolvedor de software en 1000shapes GmbH

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Técnicas para a segmentación e visualización eficiente de imaxe médica 3D: explotando a arquitectura da GPU (2014), baixo a dirección de Dora Blanco Heras e Francisco Argüello Pedreira.

Jan 2015

Cristina Gamallo Solórzano

Co-Fundadora en SiTUM

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Localización y mapeado simultáneos en robótica mediante visión omnidireccional (2013), baixo a dirección de Manuel Mucientes Molina e Carlos Vázquez Regueiro.

Jan 2015

Enrique González Paredes

Investigador Posdoutoral en University of Zurich

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Representation techniques for real-time visualization of hybrid terrain models (2014), baixo a titorización de Javier Díaz Bruguera

Jan 2015

Jose Manuel González Chenlo

Lead Data Scientist & Solution Architect en DXC Technology

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Exploiting multiple sources of evidence for opinion search in the Web (2014), baixo a dirección de David Losada Carril.

Jan 2015

Víctor Álvarez Santos

Co-Fundador en SiTUM

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Development of a general purpose tour-guide robot able to learn routes from people and to adapt and move in unstructured and crowded environments (2014), baixo a dirección de Roberto Iglesias Rodríguez e Xosé Manuel Pardo López.

Jan 2015

José Antonio Rodríguez González

Socio fundador en EfiSmart – Soluciones de eficiencia energética y domótica

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Caracterización, modelización y optimización de células solares industriales de silicio de capa fina (2013), baixo a dirección de Antonio García Loureiro e Michael Vetter.

Jan 2015

Pablo Otero Pérez

Socio fundador en EfiSmart – Soluciones de eficiencia energética y domótica

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Optimización e caracterización eléctrica de módulos pv de tecnoloxía de lámina delgada de silicio amorfo (2013), baixo a dirección de Antonio García Loureiro e Michael Vetter.

Jan 2015

Álvaro Vázquez Álvarez

Investigador Posdoutoral en Instituto Tecnológico de Matemática Industrial

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, High-Perfomance Decimal Floating-Point Units (2009), baixo a dirección de Elisardo Antelo

May 2014

David Expósito Singh

Profesor Titular en Universidad Carlos III Madrid

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Técnicas de compilación para la parelelización de códigos irregulares (2003), baixo a dirección de Francisco Fernández Rivera e María José Martín Santamaría.

Apr 2014

Antón García Díaz

Investigador na Unidade de Robótica e Control en AIMEN

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Modeling early visual coding and saliency trough adaptative whitening: plausibility, assessment and applications (2011), baixo a dirección de Xosé Ramón Fernández Vidal e Xosé Manuel Pardo López.

Apr 2014

Lucía Espona Pernas

Bioinformática en ETH Zurich

Desenvolveu a súa tese de doutoramento Detección automática del árbol vascular retinal en imágenes de fondo de ojo (2009), baixo a dirección de María José Carreira Nouche e Manuel González Penedo.

Apr 2014

Abraham Otero Quintana

Coordinador do Grao en Enxeñería Biomédica en Universidad San Pablo CEU

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Un modelo de redes de restricciones borrosas para la abstracción y el reconocimiento sobre señales (2006), baixo a dirección de Paulo Félix Lamas e Senén Barro Ameneiro.

Apr 2014

Manuel Antonio Aldegunde Martínez

Investigador Posdoutoral en Swansea University

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Desarrollo de herramientas para la simulación de transistores MOSFET (2009), baixo a dirección de Antonio García Loureiro.

Apr 2014

Inmaculada Pardines Lence

Profesora Contratada Doutora en Universidad Complutense de Madrid

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Técnicas paralelas aplicadas a optimización no lineal en sistemas de memoria distribuida (2007), baixo a dirección de Francisco Fernández Rivera.

Apr 2014

Daniel Piso Fernández

Científico e Work Package Leader en European Spallation Source (ESS)

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Mejora de los Algoritmos de Latencia Variable para el Cálculo de la División, Raíz Cuadrada y sus Recíprocos (2009), baixo a dirección de Javier Díaz Bruguera

Apr 2014

Ricardo José Rocha Amorim

Profesor Titular en Universidade do Estado da Bahía

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Modelo del conocimiento y arquitectura para la integración de metodologías educativas y nuevas tecnologías en el aula (2007), baixo a dirección de Manuel Lama Penín e Eduardo Sánchez Vila.

Mar 2014

Diego Rodríguez Martínez

Investigador Posdoutoral en Mestrelab Research

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Modelado analítico del rendimiento de aplicaciones en sistemas paralelos (2011), baixo a supervisión de José C. Cabaleiro Domínguez, Vicente Blanco Pérez e Francisco Fernández Rivera. Trala súa finalización responsabilizouse do clúster do CiTIUS.

Mar 2014

Ronald Teijeira Fernández

Cloud Solutions Architect en Tech Data

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Improving search effectiveness in sentence retrieval and novelty detection (2011), baixo a dirección de David E. Losada Carril.

Mar 2014

Raquel Dosil Lago

Investigadora da Área de Información Multimodal en Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT)

Desenvolveu a súa tese doutoral, Data Driven Synthesis of Composite Feature Detectors for 3D Image Analysis (2005), baixo a dirección de Xosé Manuel Pardo López e Xosé Ramón Fernández Vidal. Posteriormente, foi contratada posdoutoral do Centro ata o ano 2010.