Alumni

Dec 2018

Lois Orosa Nogueira

Investigador Posdoutoral en ETH Zurich

Desenvolveu a súa tese doutoral New Hardware Support for Transactional Memory and Parallel Debugging in Multicore Processors (2013) baixo a dirección de Javier Díaz Bruguera e Elisardo Antelo Suárez.

Dec 2018

Pablo Rodríguez Mier

Investigador Posdoutoral en INRA French National Institute for Agricultural Research

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, A Graph-Based Framework For Optimal Semantic Web Service Composition (2016), baixo a supervisión de Manuel Lama Penín e Manuel Mucientes Molina

Dec 2018

Tomás Teijeiro Campo

Investigador Posdoutoral en École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

Desovolveu a súa tese de doutoramento, Pattern recognition beyond classification: an abductive framework for time series interpretation (2017), baixo a supervisión de Paulo Félix Lamas e Jesús María Rodríguez Presedo.

Jun 2018

Eduardo Fernández Fernández

Investigador Juan de la Cierva en Universidad de Jaén

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Modelización y caracterización de células solares III-V multiunión y de módulos de concentración, en 2012, baixo a dirección de Pedro Pérez Higueras e Antonio García Loureiro

Sep 2017

Alejandro Manuel Nieto Lareo

Técnico de e-learning en Centro de Tecnoloxías para a Aprendizaxe (CeTA) da USC

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Dynamically reconfigurable architecture for embedded Computer Vision systems (2012), baixo a supervisión de David López Vilariño e Víctor Manuel Brea Sánchez

Sep 2017

Juan Antonio Martínez Mera

Investigador en SiTUM

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Desarrollo de un sistema de imagen para la planificación de operaciones de aorta (2014), baixo a dirección de Pablo García Tahoces e José Martín Carreira Villamor.

Sep 2017

Víctor Leborán Álvarez

Investigador Posdoutoral en Universidade de Santiago de Compostela

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Blanqueado adaptativo de escalas espacio-temporales como mecanismo computacional de atención visual dinámica (2016), baixo a dirección de Xosé Ramón Fernández Vidal e Xosé Manuel Pardo.

Sep 2017

Juan Ángel Lorenzo del Castillo

Profesor Titular en École Internationale des Sciences du Traitement de l'Information

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Performance Counter-based Strategies to Improve Data Locality on Multiprocessor Systems: Reordering and Page Migration Technique (2012), baixo a supervisión de Francisco Fernández Rivera e Juan Carlos Pichel Campos

Sep 2017

María Florinda Otero González

Especialista en ortodoncia e problemas articulares e mandibulares en Clinica Dental Maria Florinda Otero Gonzalez

Desenvolveu a súa tese de doutoramento Achega ao estudo por imaxe da afectación da articulación temporomandibular na artrite idiopática xuvenil (2016), baixo a dirección de Pablo García Tahoces.

Jul 2017

Estefanía Otero García

Data scientist en Bahía Software

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Descubrimento de grafos en datos enlazados para a anotación semántica de documentos (2017), baixo a supervisión de Manuel Lama Penín e Juan Carlos Vidal Aguiar

Mar 2017

Marcos García González

Investigador Juan de la Cierva en Universidade da Coruña

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Extracção de relações semânticas. Recursos, ferramentas e estratégias (2014), baixo a supervisión de Pablo Gamallo Otero.

Mar 2017

Borja Vázquez Barreiros

Data Scientist en DXC Technology

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Mining complete, precise and simple process models (2017), baixo a supervisión de Manuel Mucientes Molina e Manuel Lama Penín.

Dec 2016

Ismael Rodríguez Fernández

Data Scientist en DXC Technology

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Extracción evolutiva de reglas borrosas no convencionales para regresión (2016), baixo a supervisión de Alberto Bugarín Diz e Manuel Mucientes Molina

Oct 2016

Miguel Rodríguez Álvarez

Senior Data Scientist en Ryanair

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Temporal data mining algorithms for metric temporal constraint networks discovery (2013), baixo a supervisión dePaulo Félix Lamas e Purificación Cariñena Amigo.

Sep 2016

Martín Pereira Fariña

Investigador Posdoutoral en Universidade de Santiago de Compostela

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Approximate Syllogistic Reasoning: A Contribution to Inference Patterns and Use Cases (2014), baixo a supervisión de Alberto Bugarín Diz e Alejandro Sobrino Cerdeiriña.

Sep 2015

Adrián Canedo Rodríguez

Co-Fundador en SiTUM

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Multi-camera intelligent space for a robust, fast and easy deployment of proactive robots in complex and dynamic environments (2015), baixo a supervisión de Roberto Iglesias Rodríguez e Carlos Vázquez Regueiro

Jan 2015

Pablo Quintía Vidal

Piloto en Ryanair

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Robots capaces de aprender e adaptarse ao ambiente a partir das súas propias experiencias (2013), baixo a dirección de Roberto Iglesias Rodríguez e Carlos Vázquez Regueiro

Jan 2015

Enrique Comesaña Figueroa

Socio fundador en EfiSmart – Soluciones de eficiencia energética y domótica

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Development of simulation tools for devices based on magnetic semiconductors (2013), baixo a dirección de Antonio García Loureiro e Manuel A. Aldegunde.

Jan 2015

Julián Lamas Rodríguez

Desenvolvedor de software en 1000shapes GmbH

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Técnicas para a segmentación e visualización eficiente de imaxe médica 3D: explotando a arquitectura da GPU (2014), baixo a dirección de Dora Blanco Heras e Francisco Argüello Pedreira.

Jan 2015

Cristina Gamallo Solórzano

Co-Fundadora en SiTUM

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Localización y mapeado simultáneos en robótica mediante visión omnidireccional (2013), baixo a dirección de Manuel Mucientes Molina e Carlos Vázquez Regueiro.

Jan 2015

Enrique González Paredes

Investigador Posdoutoral en University of Zurich

Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Representation techniques for real-time visualization of hybrid terrain models (2014), baixo a titorización de Javier Díaz Bruguera