Alumni

Set 2017
Juan Ángel Lorenzo del Castillo
Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Performance Counter-based Strategies to Improve Data Locality on Multiprocessor Systems: Reordering and Page Migration Technique (2012), baixo a supervisión de Francisco Fernández Rivera e Juan Carlos Pichel Campos
Set 2017
Alejandro Nieto Lareo
Desenvolveu a súa tese de doutoramento,  Dynamically reconfigurable architecture for embedded Computer Vision systems (2012), baixo a supervisión de David López Vilariño e Víctor Manuel Brea Sánchez
Xul 2017
Estefanía Otero García
Data Scientists en Bahía Software
Desenvolveu a súa tese de doutoramento,  Descubrimento de grafos en datos enlazados para a anotación semántica de documentos (2017), baixo a supervisión de Manuel Lama Penín e Juan Carlos Vidal Aguiar
Mar 2017
Marcos García González
Investigador Juan de la Cierva en Grupo LyS da UdC
Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Extracção de relações semânticas. Recursos, ferramentas e estratégias (2014), baixo a supervisión de Pablo Gamallo Otero.  
Mar 2017
Borja Vázquez Barreiros
Data Scientist en Hewlett Packard Enterprise
Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Mining complete, precise and simple process models (2017), baixo a supervisión de Manuel Mucientes Molina e Manuel Lama Penín.  
Dec 2016
Ismael Rodríguez Fernández
Data Scientists en Hewlett Packard Enterprise
Desenvolveu a súa tese de doutoramento,  Extracción evolutiva de reglas borrosas no convencionales para regresión (2016), baixo a supervisión de Alberto Bugarín Diz e Manuel Mucientes Molina

Páxinas