Alumni

Mar 2017
Marcos García González
Investigador Juan de la Cierva en Grupo LyS da UdC
Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Extracção de relações semânticas. Recursos, ferramentas e estratégias (2014), baixo a supervisión de Pablo Gamallo Otero.  
Mar 2017
Borja Vázquez Barreiros
Data Scientist en Hewlett Packard Enterprise
Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Mining complete, precise and simple process models (2017), baixo a supervisión de Manuel Mucientes Molina e Manuel Lama Penín.  
Dec 2016
Ismael Rodríguez Fernández
Data Scientists en Hewlett Packard Enterprise
Desenvolveu a súa tese de doutoramento,  Extracción evolutiva de reglas borrosas no convencionales para regresión (2016), baixo a supervisión de Alberto Bugarín Diz e Manuel Mucientes Molina
Out 2016
Miguel Rodríguez Álvarez
Senior Data Scientist en Ryanair (Dublin)
Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Temporal data mining algorithms for metric temporal constraint networks discovery (2013), baixo a supervisión dePaulo Félix Lamas e Purificación Cariñena Amigo.
Set 2016
Martín Pereira Fariña
Investigador posdoutoral en University of Dundee
Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Approximate Syllogistic Reasoning: A Contribution to Inference Patterns and Use Cases (2014), baixo a supervisión de Alberto Bugarín Diz e Alejandro Sobrino Cerdeiriña.  
Out 2015
Beatriz Blanco Filgueira
Profesora de Ensinanza Secundaria en CIFP Politécnico de Santiago
Desenvolveu a súa tese de doutoramento, Modelling and characterization of small photosensors in advanced CMOS technologies (2012), baixo a supervisión de Paula López Martínez.

Páxinas