Demostradores tecnolóxicos

A investigación de excelencia esixe tamén avances tecnolóxicos e resultados de calidade. Algúns proxectos de I+D+i teñen os seus resultados dispoñibles na web para que poidan ser probados por potenciais usuarios. Tamén dispoñemos de vídeos demostradores para os resultados que precisan do emprego dunha infraestrutura específica.

A continuación amosamos algúns demostradores tecnolóxicos que ilustran, dende un punto de vista práctico, algúns dos resultados obtidos nas nosas actividades de I+D+i.