Recoñecemento da actividade humana en smartphones

Autores

Programas científicos